Sazbapopis sazbynástupní sazba čekací sazba 1 Km
1Základní jízdné po území hl. města Prahy40,- Kč6,- Kč28,- Kč
2Zlevněné jízdné pro zákazníky kreditní karty 30,- Kč4,- Kč23,- Kč
3

Zlevněné jízdné na fakturu 

smluvní vztah 
30,- Kč4,- Kč19,- Kč
4Mimo Prahu jednosměrné a drzitelé průkazu ZTP smluvní vztah
30,- Kč4,- Kč18,- Kč
5 Jízdy pro dlouhodobé zákazníky na fakturu
smluvní vztah 
40,- Kč6,- Kč17,- Kč
6Jízdy pro VIP dlouhodobé zákazníky na fakturusmluvní vztah 
40,- Kč6,- Kč16,- Kč

TAXAMETR